سفری نيم روزه با طعم مزاح های حاج آقا راشد يزدی

ديشب جای همه دوستان خالی...يکی از باحال ترين دعاهای کميل را در کنار مسجدالنبی و بارگاه ائمه بقيع خواندم..حاشيه های اين مراسم را در پايگاه حج نوشتم که خواندن و ديدن تصاوير آن خالی از لطف نيست.

505.jpg

امروز صبح با گروه رابطان روحانيان حج به زيارت دوره در مدينه رفتيم . همه حجاج ايرانی به هنگام تشرف به مدينه و مکه به زيارت دوره می روند . زيارت قبور مطهر حضرت حمزه و شهدای احد در منطقه احد ، نماز در مسجد قبا ، مسجد ذوقبلتين و مساجد سبعه در کوه فتح از جمله برنامه های اين زيارت نيمه روزه است..اما از آنجائيکه اين گروه قصد بحث و بررسی بيشتر درباره برخی از مناطق مدينه را داشتند ، برنامه ما کمی متفاوت بود . پس از زيارت شهدای احد به مسجد توبه رفتيم . مسجد فتح يکی از مساجد مورد عنايت حضرت رسول اکرم بوده که بنابر دلايلی هم اينکه ويرانه ای بيش نيست و  محصور در ميان نخلستانی در اطراف مدينه است ...پس از آن به منطقه حمراء الاسد رفتيم و بحث های مختلف در خصوص اين منطقه...و در پايان مسجد ويرانه صبح در نزديکی مسجد قبا ..

در بين جمع اين بحث مطرح شد که دولت عربستان برخی از مساجد را با شکوه و عظمت تمام بنا کرده و حتی در ساير کشورها هم مساجد عظيمی ساخته ، حالا چرا بعضی از مساجد مهم را اينگونه رها کرده که تبديل به ويرانه و حتی مزبله شده است؟؟ 

همسفر بودن با حاج آقا راشد يزدی اين پير جوان دل لذت ديگری دارد ... بيان نکات خاص منبری هم از سوی آقای فرحزاد با چاشنی مزاح هم خستگی را از تن همه خارج و بر آموخته های طلبه جوانی مثل من می افزايد...

فکر کنم جوانترين طلبه در اين جمع من بودم آن هم با اختلاف سنی بسيار زياد نسبت به بقيه...اگر چه از کودکی خاطره و تجربه حضور در جمع های اين چنينی را در ياد دارم اما از خدا می خواهم ظرفيت حضور در اين جمع ها را بيش از اين به من عنايت فرمايد .

/ 0 نظر / 37 بازدید