روحانی کاروان و ما ادراک مالروحانی کاروان

2309.jpg

بعضی ها می گويند چرا بايد تعدادی از روحانيون هر سال به حج بروند و خيلی از زائران بايد ده سال در نوبت باشند.

اين نوشته به دور از دفاع يک جانبه گوشه ای از وظايف و سختی ها يک رحانی کاروان را تشريح می کند.

هر کاروان يکصد و بيست نفره يک روحانی دارد و اگر بیشتر باشد يک روحانی معين هم دارد . در بسياری از موارد هم کاروانهای دويست نفره يک روحانی ثابت و يک معين دارد.

بيان دقيق احکام شرعی از کنترل صحت نماز و تقليد گرفته تا جزئی ترين مسائل حج به عهده روحانی کاروان است.تک تک زائران به حق انتظار دارند که روحانی برای پاسخگوئی به آنها وقت بگذارد و چه سخت است که در يک کاروان هم استاد دانشگاه باشد و هم بی سواد.جوان بيست ساله و پيرمرد هشتاد ساله.

شايد باورش سخت باشد اما به هنگام به جا آوردن اعمال ، دغدغه و اضطراب روحانی بيشتر از افراد است.نگران است که نکند اعمالشان دچار مشکل باشد .

بايد سنگ صبور جوانی باشی که با آمدن به اين سرزمين منقلب شده و يا گوش شنوای آن پير مرد و پير زن باشی که از دست زمانه گلايه دارد.

من بارها ديده ام که  زائر ، بی اهميت به مسئله اش ، و روحانی در تب و تاب التماس !!

چند روز پيش از عزيزی شنيدم که روحانی يک کاروان در سومين شب ورود به مکه ، جمع پيرمردها را برای اعمال به مسجد الحرام می برد.گاه يکی را به دوش می گرفت و ديگری را که در سيل جمعيت از دست رفته بود ،دنبال می کرد.

با این اوصاف هنوز هم نزدیک به ۲۵۰۰ روحانی برای چرخه رواحانیون کاروانهای عمره نیازمند است و کار هر کسی نیست که از عهده این وظیفه سنگین برآید.

گفت و گويی با سرکنسول سابق ايران در جده داشتم که در بيان خاطره ای گفت که گروهی ايرانی به شکل آزاد به مکه آمده بودند و متوجه شدم يکی از آنها اعمالش را صحيح به جا نياورده است . بی طاقت شدم و از جده به مکه رفتم تا با بيان دقيق مسئله ، اين زائر عملش را تصحيح! کند.

با خود گفتم مگر نه اين است که اينها قال الصادق و قال الباقر را با دل و جان شنيده اند و مگر می شود کمتر از اين باشند؟

بعد التحرير:

امروز عازم عرفات هستيم و اعمال حج را آغاز می کنيم . گويا مثل خواب است که فردا در عرفات هستيم..همان عرفاتی که قرارا است  « آقا » در آنجا باشند. می دانم مثل سفرهای قبلی بعد از بازگشت ، تازه اول حسرتهايم خواهد بود.

رفته بوديم برای جمع آوری سنگ رمی جرمات و چقدر لذت بخش بود.سنگ ها را جمع می کرديم و بايد اين سنگها شرايط خاصی داشته باشد :بکر باشد، يعنی فرد ديگری از آن استفاده نکرده باشد...اندازه خاصی داشته باشد و ....

با خود فکر می کردم که وقتی رمی ظاهری شيطان آنقدر شرايط دارد پس مبارزه با شيطان واقعی هم بايد راه و روشی داشته باشد. با هر وسيله ای نمی توان با شيطان نفس مقابله کرد .

دعاگوی همه دوستان در مشاعر مقدس هستم.

/ 0 نظر / 55 بازدید